Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, ul. Kościuszki 32, 33-230 Szczucin.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie jest Kazimierz Gwizd, kontakt: e-mail: kazekbhp@o2.pl.,  telefon: 530 443 903.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z działalnością Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie – Biblioteki Publicznej, tj w celu.: 
 • udostępniania materiałów bibliotecznych,
 • windykacji,
 • statystyki,
 • promocji czytelnictwa i biblioteki.

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 poz. 929 z 2002 r. z późn. zm.):

 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki.
 • Dane osobowe będą przechowywanie nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biblioteki.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO. www.giodo.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI: