Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia

      Działalność bibliotekarska w Szczucinie rozpoczęła się tuż po zakończeniu II Wojny Światowej. Była nią szafa z książkami, które wypożyczała Krystyna Herhel z domu Janecka. Nie ma dokumentów stwierdzających formalny stan biblioteki, a pierwsze zapisy w księdze inwentarzowej pojawiły się w roku 1956. Pierwsi bibliotekarze to oprócz Krystyny Herhel z domu Janeckiej, Władysława Jopek, Michalina Kędzierska, Irena Eliaszewska. Pracowali też – Józefa Głód, Leszek Kupiec i Dorota Kupiec. Przez 26 lat, bo od 1964 do 1990r., kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczucinie była Zofia Kupiec. Od 1990 do 2001r. kierowali biblioteką: Wiesława Lupa, Marta Pater, Janusz Dubajka i Czesława Dubajka. W grudniu 2001r., Gminna Biblioteka Publiczna w Szczucinie wraz z Filiami Bibliotecznymi została połączona z Domem Kultury w Szczucinie tworząc Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Wynikiem połączenia była zmiana nazewnictwa na Bibliotekę Publiczną w Szczucinie i Punkty Biblioteczne. Na krótko (11 miesięcy) na stanowisko dyrektora instytucji powołano Krystynę Szymańską, a w listopadzie 2002r., Marię Gadziałę, która tą funkcję pełniła do maja 2015r. Nadzorowanie prac bibliotek powierzone zostało wicedyrektor Marcie Lonc, a od 2007r., Marcie Marchwickiej. W styczniu 2016r., na dyrektora Centrum ponownie powołana została Krystyna Szymańska, a w marcu kierowanie bibliotekami powierzone zostało   z-cy dyrektora Dorocie Margosiak.

     Na przestrzeni lat, biblioteka zmieniała swoją lokalizację. Po wojnie był to mały pokoik w rynku, a od 1956r. 16 m² jednego z pomieszczeń Domu Parafialnego w Szczucinie. W 1965r. biblioteka otrzymała 2 pomieszczenia /62m²/ w budynku Urzędu Gromadzkiej Rady Narodowej, które opuściła w latach siedemdziesiątych. Otrzymała wówczas dwa pomieszczenia /45m²/ w budynku gminnym przy ówczesnej ul. Łachuta /dzisiaj Piłsudskiego 7/. W 1983r. biblioteka otrzymała jeszcze dwa pomieszczenia, co umożliwiło wyłączenie księgozbioru dla dzieci i młodzieży i utworzenie czytelni. Pomieszczenia biblioteczne zajmują ok. 130m², znajduje się w nich wypożyczalnia, dział młodzieżowy i dziecięcy, dział podręczny, sala opracowań, czytelnia internetowa usytuowana w przejściowym korytarzu oraz niewielkie pomieszczenie socjalne26 maja 2021r., odbyła się inauguracja działalności Biblioteki Publicznej w Szczucinie w nowej przestrzeni. Pomieszczenia biblioteki przeniesione zostały na parter dotychczasowej siedziby. Jest to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ trwa właśnie proces  budowy nowego, wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury kulturalnej.

     Biblioteka Publiczna w Szczucinie obsługuje mieszkańców gminy Szczucin, a także czytelników z gminy Mędrzechów, Radgoszcz i gmina Pacanów (woj. świętokrzyskie). 

     W bibliotece działają kółka zainteresowań, podejmowane są ogólnopolskie akcje: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe Czytanie”, „Tydzień z Internetem”, „Noc Bibliotek”. Dla dzieci i młodzieży organizowane są lekcje biblioteczne, konkursy poetyckie i literackie, zajęcia edukacyjne i biblioterapeutyczne, a także warsztaty literackie. Biblioteka aplikuje o środki zewnętrzne i realizuje projekty, których owocem są m. in. zainicjowane w 2018r. „Salony Poezji”. Mieszkańcy uczestniczą w spotkaniach okazjonalnych. Wśród konkursów najstarszym jest Gminny Konkurs Recytatorski poezji Marii Kozaczkowej – poetki Powiśla Dąbrowskiego, najmłodszym zaś, ale bardzo atrakcyjnym Gminny Konkurs Ortograficzny „O Pióro Burmistrza Szczucina”. Biblioteka organizuje także zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci, jednak ze względu na trudne warunki lokalowe liczba miejsc jest ograniczona, co spotyka się z ogólnym niezadowoleniem społeczeństwa.

Od 1965r.,  przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, a od 2017r., Dyskusyjne Kluby Książek - dla dzieci i dorosłych.

Logo katalog on-line

baner boczny: Sowa MOBI

Logo w.bibliotece

Logo Facebooka

Logo Dyskusyjnego Klubu Książki

Logo Gazety Szczucińskiej

 

Programy:

 

    Logo Biblioteki Narodowej

                

Logo Mała książka wielki człowiek

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Logo strony internetowej Miasta Szczucin